1.4.2.2017 o 19,00 FS Liptov, DFS Liptáčik – Hala Koniareň Rbk – Koncert 70 podôb jari
2.9.2.2017 o 17,00 FS Liptov, DFS Liptáčik – KD AH Rbk – Koncert Pani učiteľka
3.28.2.2017 o 15,30 FS Liptov, DFS Liptáčik - Mostová ul. Rbk - Fašiangová pochôdzka
4.20.3.2017 o 12,00 Sólisti DFS Liptáčik - Ranč Černová - Deň vody
5.28.3.2017 o 10,00 ĽH DFS Liptáčik - MsÚ Ružomberok - Deň učiteľov
6.4.4.2017 o 16,00 FS Liptov, DFS Liptáčik – Vynášanie Murieny
7.5.4.2017 o 09,00 DFS Liptáčik – Liptovské múzeum Rbk – Jarné zvyky
8.1.5.2017 o 14,00 FS Liptov, DFS Liptáčik – Park Hýroša Rbk – Stavanie mája
9.2.6.2017 o 11,00 DFS Liptáčik - Nám. A.Hlinku - Detský jarmoček
10.3.6.2017 - 4.6.2017 DFS Liptáčik – Ostrava – DMFF
11.15.6.2017 o 17,00 FS Liptov, DFS Liptáčik – KD AH Rbk – Koncert Aj mytak raz budeme II
12.16.6.2017 o 17,00 Sólisti DFS Liptáčik - Synagóga Ružomberok - Životné jubileum
13.6.12.2017 o 08,00 DFS Liptáčik – Liptovské múzeum Rbk – Vianočné zvyky
14.21.12.2017 o 16,00 FS Liptov, DFS Liptáčik – Mostová ul. Rbk – Vianočné koledy
15.8.2.2018 o 17,00 DFS Liptáčik - KD AH Ružomberok - Koncert "Regrút"
16.12.2.2018 o 15,30 DFS Liptáčik - Ulice mesta a kd ah Ružomberok - Fašiangová pochôdzka
17.23.3.2018 o 16,00 DFS Liptáčik - Podhora, Mostová Ul. Ružomberok - Vynášanie Murieny
18.1.5.2018 o 14,00 DFS Liptáčik- Park Š.Hýroša Ružomberok - Stavanie mája
19.31.5.2018 o 17,00 DFS Liptáčik - KD AH Ružomberok - Koncert ZUS k 750. výročiu prvej písomnej zmienky