1.5.2017 o 14,00 FS Liptov, DFS Liptáčik – Park Hýroša Rbk – Stavanie mája
2.6.2017 o 11,00 DFS Liptáčik - Nám. A.Hlinku - Detský jarmoček
3.6.2017 - 4.6.2017 DFS Liptáčik – Ostrava – DMFF
15.6.2017 o 17,00 FS Liptov, DFS Liptáčik – KD AH Rbk – Koncert Aj mytak raz budeme II
16.6.2017 o 17,00 Sólisti DFS Liptáčik - Synagóga Ružomberok - Životné jubileum
6.12.2017 o 08,00 DFS Liptáčik – Liptovské múzeum Rbk – Vianočné zvyky
19.12.2017 o 16,00 FS Liptov, DFS Liptáčik – Mostová ul. Rbk – Vianočné koledy