Organizácia a vedenie

Návrh na personálne obsadenie organizačného vedenia

Folklórneho súboru Liptov v roku 2018

 

  

Umelecké vedenie

 

 

Igor Littva  

Riaditeľ a choreograf

 DSCF0169

 

Vojtech Littva 

Umelecký vedúci (čestná funkcia)

starky 

Mária Babicová

Vedúca speváckej zložky

 

 

Martin Lipták

Vedúci ľudovej hudby

Mato 

 

Ema Truchanová

Vedúca tanečnej zložky dievčat,

kronikárka a evidencia predstavení

 

 

Dominik Fínik

Vedúci tanečnej zložky chlapcov, zodpovedný za kostýmy chlapcov

IMG 1191 

 Danica Blašková

Asistent tan. pedagóga

 

 

 

Miroslava Demková

Vedúca tanečnej zložky a tanečný pedagóg

zodpovedná za kostýmy dievčat

Mirka 

 

Roman Húšťava

zodpovedný za kostými chlapcov

 

 

Radovan Littva

Zodpovedný za elektronickú propagáciu

asistent tan. pedagóga

 DSCF0252

Marek Chilla 

asistent tan. pedagóga

 

 

 

 

Výkonný výbor OZ FS Liptov

Predseda: Igor Littva
Čestný člen: Vojtech Littva
Členovia: Miroslava Demková
  Daniela Sviteková
  Dominik Fínik
  Martin Lipták
Ema Truchanová
Dagmar Majeríková
   
   
   
Kontrolná a revízna komisia
Predseda: Lenka Hláčiková
Členovia:

Karolína Chovanová

  Daniela Sviteková