L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
Najbližšie vystúpenia

Aktuality

Usmernenie k zápisom

Usmernenie k zápisu nových žiakov.

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli pre štúdium na našej umeleckej škole. K prijatiu je potrebné vyplniť elektronické formuláre a odoslať ich. Ihneď, ako to bude možné, po uvoľnení bezpečnostných opatrení, budete pozvaní na osobné stretnutie. Nezabudnite správne uviesť kontaktné údaje, mailovú adresu a telefónne číslo.

 

Návod na vyplnenie potrebných formulárov:

  1. Prepnite sa na záložku Základnej umeleckej školy na hornej lište (stredná)
  2. Ak chcete zapísať žiaka do hudobného odboru, na pravej strane pod nápisom „Vyučovanie“ kliknite na tlačivo „Prihláška na hudobný odbor“, vyplňte a odošlite, následne kliknite na tlačivo „Čestné vyhlásenie“, vyplňte a odošlite.
  3. Ak chcete zapísať žiaka do tanečného odboru, kliknite na tlačivo „Prihláška na tanečno-hudobný odbor“, vyplňte a odošlite, následne kliknite na tlačivo “Čestné vyhlásenie“, vyplňte a odošlite.

Ďakujeme pekne a tešíme sa na stretnutie. V prípade akýchkoľvek otázok, volajte 0905 838 513.

Darujte nám 2% dane

Občianske združenie Folklórny súbor Liptov sa aj tento rok uchádza o Vašu podporu prostredníctvom poskytnutia 2% z daní.
Uvedené finančné prostriedky sú využívané predovšetkým na materiál potrebný pri zhotovovaní krojových súčastí pre folklórny súbor Liptov a pre detský folklórny súbor Liptáčik. Každoročne pripravujeme kroje pre viac ako sto členov, pričom len materiál na súkenné nohavice pre jedného člena predstavuje približne 120,- €.
Vaším darom prispievate k uchovávaniu kultúrneho dedičstva nášho regiónu, našej národnej kultúry.
ĎAKUJEME.

 

Všetky potrebné tlačivá nájdete na nasledovných odkazoch: 

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Pozvánka

Vstupenky je možné zakúpiť v kancelárií riaditeľa v dňoch utorok, streda a piatok od 14:00 do 17:00 hod.

plagat koncert page 001

Regionálna prehlaidka hudobného folklóru

Dňa 17.4.2016 sa uskutočnila v Liptovských Sliačoch regionálna prehliadka detského hudobného folklóru. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu DFS Liptáčik a Súkromnej základnej umeleckej školy ľudového tanca a hudby, všetkým zúčastneným členom a úprimná gratulácia všetkým oceneným. 

 

V Ružomberku 18.4.2016 

Igor Littva

 

 

Liptovské nôty 2016

regionálna súťažná prehliadka hudobného folklóru detí

17.4.2016 Liptovské Sliače

ODBORNÁ POROTA

predseda poroty:

Doc. Ing. Karol Kočík CSc.- inštrumentalista, hudobník, vysokoškolský pedagóg, Zvolen

členovia:

Ing. Gabriel Cibira PhD.- hudobník, vysokoškolský pedagóg, Liptovský Mikuláša

Bc. Jana Veselovská- etnologička, Liptovský Mikuláš

prihlásení:

kategória A- ľudové hudby: 2

kategória B- spevácke skupiny:  3

kategória C- sólisti speváci: 16

kategória D- inštrumentalisti: 10

Zlaté pásmo s postupom na krajskú súťažnú prehliadku:

kategória A- ľudové hudby: ĽH DFS Liptáčik , Ružomberok

kategória B- spevácke skupiny:    DSS DFS Ďumbier, Liptovský Mikuláša         

                                                           TRIO z DSS Veseličky, Liptovské Sliače

kategória C- sólisti speváci:Alžbeta Lukáčová- Piesne z dolného Liptova, Ružomberok

                                      Natália Petrášová a Hana Štrkolcová- „ Nebrance, nebrance“, LM

návrh na postup:         Paulína Lofajová- Z dolného Liptova, RK

kategória D- inštrumentalisti: Adam Podbrežný- píšťaľka

                                                       Dorota Lukáčová- píšťaľka

Strieborné pásmo:

kategória A- ľudové hudby: ĽH Korýtkové husle, Ružomberok

kategória B- spevácke skupiny: DSS Veseličky, Liptovské Sliače

kategória C- sólisti speváci: Nina Ťasková- Piesne z dolného Liptova, Ružomberok

                                                    Šimon Ševčík- Ružomberská kasáreň, L. Sliače

                                                    Filip Mihok- Piesne z Lúčok, Ružomberok

                                                    Sofia Salvová- Piesen z dolného Liptova, Ružomberok

kategória D- inštrumentalisti: Roman Húšťava a Patrik Dušička- heligónky, Ružomberok

 

Bronzové pásmo:

kategória C- sólisti speváci: Júlia Mojšová- Usni, že mi usni, L. Sliače

                             Veronika Madleňáková a Monika Luptáková- Likavské piesne, Likavka

                            Natália Petrášová- „Keby som ja boua“, LM

                            Patrik Kohút a Jakub Mokoš, Likavka

                            Hana Štrkolcová- „Pozri sa ty šuhaj“, LM

                            Simeon Antol- V tom kalinovom lese, L. Sliače

                            Martina Obtulovičová- Hore pod skalami tam je lúčka, L. Sliače

                            Nela Oravcová- Pod horou ovos drobný, L. Sliače

kategória D- inštrumentalisti:  Viliam Krška- husle, RK

                                                          Alžbeta Lukáčová- husle, RK

                                                              Ivan Krška- píšťaľka, RK 

                                                          Diana Riljaková- píšťaľka, RK

                                                          Jakub Riljak- heligónka, RK

                                                          Martin Kmeť- píšťaľka, RK

                                                          Lukáš Rakučák- píšťaľka, RK

 zapísala: Ing. Michaela Košová

metodik pre folklór a voľnočasové aktivity

Liptovské kultúrne stredisko  

 

 

Veľká noc na dedine

Velka noc na dedine MT page 001  

 

 

 

Múzeum slovenskej dediny v Martine si Vás dňa 20.3.2016 dovoľuje pozvať na podujatie s názvom Veľká noc na dedine. Na predstavení budete mať  možnosť vidieť veľkonočné zvyky a detské jarné hry v podaní folklórnej skupiny Prameň z Dubového, detského folklórneho súboru Liptáčik z Ružomberka a mnoho ďalšieho. Tešíme sa na Vás.