10631048 ZUS1 DSC_2044 ZUS2 ZUS3 DSC_2001
Tanečno-hudobný odbor regionálnej ľudovej kultúry

Rozvrh pre školský rok 2019/20

Každá posledná hodina v mesiaci je otvorená. Vážení rodičia, srdečne ste pozvaní!

 

 

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

PK

15,40 - 16,25

 

15,40 - 16,25 MS

 

 

PŠA

 

15,40 - 16,25 MS

 

15,40 - 16,25 MS

 

PŠB            

16,30 - 17,15 MS

 

  16,30 - 17,15 MS  

1.A

 

14,45 - 15,30 Tp

 

14,45 - 15,30 Tx       

 
1.B         

14,45 - 15,30 Tp

 

  14,45 - 15,30 Tx     
2.A 14,45 - 15,30Tp

13,55 - 14,40 Tx

14,50 - 15,15 Hp

 

 

 

3.A

13,50 - 14,35 Tx

14,45 - 15,10 P

15,10 - 15,55 RV

 

14,10 - 14,55 Ľt

15,00 - 15,25 Kt

  14,10 - 14,55 HP

4.A

15,40 - 16,25 TX

14,00 - 14,25 P

14,25 - 15,10 RV

15,30 - 15,55 Kt

16,00 - 16,45 Ľt

16,50 - 17,35 Hp

 

 

4.-II.st.

Liptáčik SP(4-6)

Spev Liptáčik SP

Liptov SP (+7-8)

15,15 - 16,25SP

16,30 - 17,15 SP

18,35 - 19,45 SP    

     

5.A

16,00 - 16,25 P

16,25 - 17,10 RV

17,15 - 18,00 HP

14,00 - 14,25 Kt

14,25 - 15,10 Ľt

 

 

14,50 - 16,00 Tx

6.A

16,30 - 17,40 TX

18,05 - 18,50 HP

 

16,50 - 17,35 Ľt

17,35 - 18,00 Kt

16,30 - 16,55 P

16,55 - 17,40 Rv

 

 

7.A 

17,45 - 18,55 TX

16,45 - 17,05 Kt

17,05 - 18,15 Ľt

 

14,45 - 15,30 RV

15,40 - 16,25 Hp

 

8.A

17,45 - 18,55 TX

16,45 - 17,05 Kt

17,05 - 18,15 Ľt

 

14,45 - 15,30 Hp

15,40 - 16,25 Hp

16,05 - 17,15 Tx

1.A - 4,B II.st   17,05 - 18,35 Ľt    

16,45 - 17,30 Kt

17,30 - 18,15 Zt

18,15 - 19,25 Tx

19,25 - 19,50 Dt

1. HN 14,45 - 15,30

 

   

 

2. HN  

 

15,10 - 15,55  

 

5.-7.HN     16,00 - 16,45    
3.-4.HN       13,55 - 14,40  

Vysvetlivky:

PPŠ 1x 45 min. - 1 vyučovacia hodina - Tanečná príprava (reprodukovaná hudba, rytmické nástroje)

PŠ 2x 45 min. - 2 vyučovacie hodiny – Tanečná príprava s korepetíciou

1.-2r. 90 min. - 2 vyučovacie hodiny – Tanečná príprava (Tpa), 45 min – 1 vyučovacia hodina – Tanečná prax (Tpx)

        25 min. ½ vyučovacej hodiny – Hlasová príprava (Hp), 

3.-4. 45 min. - 1 vyuč. hod – Ľudový tanec (ĽT), 70 min 1 a ½ vyuč. Hod. Tanečná prax, 

        25 min. ½ vyuč. hod. – Klasický tanec (KT), 45 min – 1 vyuč. Hod. – Hlasová príprava (Hp)

        45 min. - 1 vyuč. hod. – Regionálna výchova (Rv), 25 min. ½ vyuč. Hod. – Hra na píšťalke (P)

1.t = nepárny týždeň

2.t = párny týždeň

TP = tanečná príprava

TX = tanečná prax

RV = regionálna výchova

HP = hlasová príprava

ĽT = ľudový tanec

KT = klasický tanec

P = píšťalka

SP = súborová práca

MS = malá sála