10631048 ZUS1 DSC_2044 ZUS2 ZUS3 DSC_2001
Tanečno-hudobný odbor regionálnej ľudovej kultúry

Rozvrh pre školský rok 2018/19

Každá posledná hodina v mesiaci je otvorená. Vážení rodičia, srdečne ste pozvaní!

 

 

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

PK

15,40 - 16,25

 

15,40 - 16,25 MS

 

 

 

15,40 - 16,25 MS

 

15,40 - 16,25 MS

 

1.A

 

14,45 - 15,30 Tp

 

14,45 - 15,30 Tx       

 
2.A 14,45 - 15,30Tp    

 

14,00 - 14,45 Tx

14,55 - 15,20 Hp

3.A

13,50 - 14,35 Tx

14,45 - 15,30 Hp

 

14,10 - 14,55 Ľt

15,00 - 15,25 Kt

 

14,10 - 14,35 P

14,35 - 15,20 Rv

4.A

14,20 - 14,45 P

14,45 - 15,30 RV

15,40 - 16,25 Tx

 

15,00 - 15,25 Kt

15,30 - 16,15 Ľt

16,25 - 17,10 Hp

 

 

4.-II.st.

Liptáčik SP

Spev Liptáčik SP

Liptov SP

15,15 - 16,25SP

16,30 - 17,15 SP

18,35 - 19,45 SP    

    19,25 - 20,35 SP

5.A

15,40 - 16,05 P

16,05 - 16,50 RV

17,00 - 17,45 HP

14,00 - 14,25 Kt

14,25 - 15,10 Ľt

 

 

14,50 - 16,00 Tx

6.A

16,30 - 17,40 TX

17,55 - 18,40 HP

 

15,05 - 15,30 P

15,30 - 16,15 Rv

16,25 - 17,10 Ľt

17,15 - 17,40 Kt

 

 

 

7.A 

17,45 - 18,55 TX

 

15,30 - 16,15 Hp

16,25 - 17,10 Ľt

17,15 - 17,40 Kt

14,45 - 15,30 RV

 

8.A

 

16,45 - 17,05 Kt

17,05 - 18,15 Ľt

 

14,45 - 15,30 Hp

15,40 - 16,25 Rv

16,05 - 17,15 Tx

1.A II.st   17,05 - 18,35 Ľt    

17,15 - 18,00 Kt

18,00 - 18,45 Zt

18,50 - 19,00 Tx

19,00 - 19,25 Dt

2.A II.st  

17,05 - 18,35 Ľt

   

17,15 - 18,00 Kt

18,00 - 18,45 Zt

18,50 - 19,00 Tx

19,00 - 19,25 Dt

3.A II.st     

17,05 - 18,35 Ľt

   

17,15 - 18,00 Kt

18,00 - 18,45 Zt

18,50 - 19,00 Tx

19,00 - 19,25 Dt

Vysvetlivky:

PPŠ 1x 45 min. - 1 vyučovacia hodina - Tanečná príprava (reprodukovaná hudba, rytmické nástroje)

PŠ 2x 45 min. - 2 vyučovacie hodiny – Tanečná príprava s korepetíciou

1.-2r. 90 min. - 2 vyučovacie hodiny – Tanečná príprava (Tpa), 45 min – 1 vyučovacia hodina – Tanečná prax (Tpx)

        25 min. ½ vyučovacej hodiny – Hlasová príprava (Hp), 

3. 70 min. -1 a ½ vyučovacej hodiny – Ľudový tanec (ĽT), 1 a ½ vyučovacej hodiny Tanečná prax, 

        25 min. ½ vyučovacej hodiny – Klasický tanec (KT), 45 min – 1 vyučovacia hodina – Hlasová príprava (Hp)

        45 min. - 1 vyučovacia hodina – Regionálna výchova (Rv), 25 min. ½ vyučovacej hodiny – Hra na píšťalke (P)

1.t = nepárny týždeň

2.t = párny týždeň

TP = tanečná príprava

TX = tanečná prax

RV = regionálna výchova

HP = hlasová príprava

ĽT = ľudový tanec

KT = klasický tanec

P = píšťalka

SP = súborová práca

MS = malá sála