10631048 ZUS1 DSC_2044 ZUS2 ZUS3 DSC_2001
Tanečno-hudobný odbor regionálnej ľudovej kultúry

Rozvrh pre školský rok 2017/18

Každá posledná hodina v mesiaci je otvorená. Vážení rodičia, srdečne ste pozvaní!

 

 

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Triedny uč.

PK

 

 

 

 

15,40 - 16,25 MS

LV MS

PŠ1A

 

 

15,40 - 16,25 MS

 

15,40 - 16,25 MS

LV MS

PŠ2A

15,40 - 16,25 MS

 

 

15,40 - 16,25 MS

 

LV MS

1.A

14,45 - 15,30 Tp

 

 

14,45 - 15,30 Tx       

  BL
2.A   14,00 - 15,30Tp VS  

 

14,00 - 14,45 Tx

14,55 - 15,20 Hp

 

3.A

13,50 - 14,35 Tx

14,45 - 15,30 Hp

 

14,10 - 14,55 Ľt

15,00 - 15,25 Kt

 

14,10 - 14,35 P

14,35 - 15,20 Rv

BL

4.A

14,20 - 14,45 P

14,45 - 15,30 RV

15,40 - 16,25 Tx

 

15,00 - 15,25 Kt

15,30 - 16,15 Ľt

16,25 - 17,10 Hp

 

 

BL
4.-7. Liptáčik pravidelne: 15,30 - 16,40 SP        

5.A

 

 

15,30 - 16,15 Hp

16,25 - 17,10 Ľt

17,15 - 17,40 Kt

14,20 - 14,45 P

14,45 - 15,30 RV

15,40 - 16,50 Tx

 

BL

6.A

17,20 - 17,45 Ľt

17,50 - 18,30 Hp

 

15,30 - 16,15 Rv

16,25 - 17,10 Ľt

17,15 - 17,40 Kt

15,40 - 16,50 Tx

 

 

BL

7.A 

15,40 - 16,25 Hp

16,30 - 17,15 Rv  

16,45-17,05 Kt

17,05-18,15 Ľt

 

 

 14,55 - 16,05 Tx

BL

8.A

 

16,45 - 17,05 Kt

17,05 - 18,15 Ľt

 

14,45 - 15,30 Hp

15,40 - 16,25 Rv

16,05 - 17,15 Tx

LT
2.A,B II.st  

17,45 - 18,10 Hp

18,15 - 19,45 Ľt

   

17,15 - 18,00 Kt

18,00 - 18,45 Zt

18,50 - 20,20 Tx

LT
1.A II.st     

17,45 - 18,10 Hp

18,15 - 19,45 Ľt

   

17,15 - 18,00 Kt

18,00 - 18,45 Zt

18,50 - 20,20 Tx

BL MS

Vysvetlivky:

PPŠ 1x 45 min. - 1 vyučovacia hodina - Tanečná príprava (reprodukovaná hudba, rytmické nástroje)

PŠ 2x 45 min. - 2 vyučovacie hodiny – Tanečná príprava s korepetíciou

1.-2r. 90 min. - 2 vyučovacie hodiny – Tanečná príprava (Tpa), 45 min – 1 vyučovacia hodina – Tanečná prax (Tpx)

        25 min. ½ vyučovacej hodiny – Hlasová príprava (Hp), 

3. 70 min. -1 a ½ vyučovacej hodiny – Ľudový tanec (ĽT), 1 a ½ vyučovacej hodiny Tanečná prax, 

        25 min. ½ vyučovacej hodiny – Klasický tanec (KT), 45 min – 1 vyučovacia hodina – Hlasová príprava (Hp)

        45 min. - 1 vyučovacia hodina – Regionálna výchova (Rv), 25 min. ½ vyučovacej hodiny – Hra na píšťalke (P)

1.t = nepárny týždeň

2.t = párny týždeň

TP = tanečná príprava

TX = tanečná prax

RV = regionálna výchova

HP = hlasová príprava

ĽT = ľudový tanec

KT = klasický tanec

P = píšťalka

SP = súborová práca

MS = malá sála