10631048 ZUS1 DSC_2044 ZUS2 ZUS3 DSC_2001
Tanečno-hudobný odbor regionálnej ľudovej kultúry

Rozvrh pre školský rok 2016/17

Každá posledná hodina v mesiaci je otvorená. Vážení rodičia, srdečne ste pozvaní!

 

 

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

PK

 

 

 

 

15,40 - 16,25 MS

PŠ1A

 

 

15,40 - 16,25 MS

 

15,40 - 16,25 MS

PŠ2A

 

15,40 - 16,25 MS

 

15,40 - 16,25 MS

 

1.A

 

14,00 -15,30Tp VS

 

13,50 - 14,35 Hp1t

14,45 - 15,30 Tx VS

 

1.B   14,00 -15,30Tp MS  

13,50 - 14,35 Hp2t

14,45 - 15,30 Tx MS

 

2.A

13,30 - 15,00 Tp

 

 

 

14,00 - 14,45 Tx

14,55 - 15,20 Hp

3.A

15,10 - 16,20 Tx

16,30 - 17,15 Hp

 

15,00 - 15,25 Kt

15,30 - 16,15 Ľt

 

14,10 - 14,35 P

14,35 - 15,20 Rv

4.A

13,55 - 14,20 P

14,20 - 15,05 RV

15,10 - 16,20 Tx

16,30 - 17,15 Hp

 

15,00 - 15,25 Kt

15,30 - 16,15 Ľt

 

 

4.-7. Liptáčik pravidelne: 15,30 - 16,40 SP      

5.A

 

 

15,10 - 15,35 P

15,35 - 16,20 RV

16,25 - 17,35 Tx

15,35 - 16,45 Ľt

16,55 - 17,20 Kt

16,20 - 17,05 Hp

6.A

15,35 - 16,20 Hp

16,30 - 17,40 Tx

 

16,30 - 16,55 P

16,55 - 17,40 Rv

16,55 - 17,20 Kt

17,25 - 18,35 Ľt

 

7.A 

 

16,45-17,05 Kt

17,05-18,15 Ľt

 

14,45 - 15,30 Hp

15,40 - 16,25 Rv

 15,30 - 16,40 Tx

8.A

 

16,45 - 17,05 Kt

17,05 - 18,15 Ľt

 

15,40 - 16,25 Hp

16,30 - 17,15 Rv

15,30 - 16,40 Tx

1.AB II.st  

17,45 - 18,10 Hp

18,15 - 19,45 Ľt

   

16,45 - 17,10 Kt

17,10 - 17,55 Zt

18,00 - 19,30 Tx

Vysvetlivky:

1.t = nepárny týždeň

2.t = párny týždeň

TP = tanečná príprava

TX = tanečná prax

RV = regionálna výchova

HP = hlasová príprava

ĽT = ľudový tanec

KT = klasický tanec

P = píšťalka

SP = súborová práca

MS = malá sála