Ocenenia a úspechy

Domáce

1949 - 1. cena v okresnom kole STM
1950 - 1. cena v okresnom kole STM
1962 - 1. miesto v celoslovenskej súťaži STM 
1970 - 1. Miesto v celoslovenskej súťaži malých tanečných foriem
1971 - V.Littva, D.Domiter najlepší amatérski tanečníci na ČSFFS Poprad
1971 - KM SSR Strieborná medaila FF Východná
1971 - Ústrední dum lidové umelecké tvorivosti Praha - Ďakovný list
1972 - Za víťazstvo okresu v TV „Vznamení trojky“
1973 - 1. Cena v celoslovenskej súťaži tvorivých choreografií
1974 - 1. Cena v kajskej súťaži Stredoslovenského kraja
1974 - 1. Cena v celoslovenskej tvorivej súťaži choreografií
1974 - Cena MK ČSR na II. ČSFFS v Poprade
1975 - 1. Cena v celoslovenskej súťaži malých tanečných foriem
1975 - Diplom KOS za úspešnú reprezentáciu Stredoslovenského kraja
1976 - Zatriedenie do „A“ kategórie amatérskych folklórnych súborov na Slovensku
1977 - Diplom za spracovanie súťažného bloku na KPFS - III. miesto 
1978 - 1. Miesto v celoslovenskej súťaži tvorivej choreografie
1980 - Pamätný list ministra kultúry ČSR
1981 - Diplom KOR a KOS „Za aktívnu účasť na prehliadke sólistov tanečníkov“
1984 - MK SSR - Ďakovný list k výročiu SNP
1985 - MK ČSSR Cena A.Zápotockého
1988 - MS Martin Pamätná medaila k 125. Výročiu MS
1988 - Medaila Svetovej zimnej univerziády Vysoké Tatry
1998 - 1. Miesto v okresnej súťaži malých foriem
1998 - 1. Miesto v okresnej súťaži veľkých choreografií
2004 - Cena za tanečnosť a víťaz krajskej prehliadky tanečných blokov
2006 - Cena Matice slovenskej pri príležitosti 60. výročia založenia súboru
2006 - Cena mesta Ružomberok pri príležitosti 60. výročia založenia súboru
2006 - Ďakovný list Ing. Jozefa Markuša DrSc. Predsedu Matice slovenskej
2006 - Medaila Daniela Gabriela Licharda V.Littvovi pri príležitosti 60.výročia založenia súboru
2007 - Pamätný list Liptovského múzea za podporu Liptovského múzea pri príležitosti 95. výročia založenia
2008 - Ďakovný list mesta Dolný Kubín
2008 - Pamätný list NOC za účinkovanie na FF Východná
2008 - Pamätný list Obce Zuberec pri príležitosti účinkovania na 33. Podroháčskych folklórnych slávnostiach
2009 - Pamätný list Liptovského kultúrneho strediska ĽH FS Liptov za účasť na regionálnej prehliadke hudieb
2009 - Ďakovný list Obce Liptovské Sliače za účinkovanie na 8. Ročníku FF Liptovské dni matky
2010 - Pamätný list Mesta Detva za účinkovanie na 45. Ročníku Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve
2010 - Pamätný list NOC za účinkovanie na FF Východná
2010 - Ďakovný list Obce Zuberec za účinkovanie na 35. Ročníku Podroháčskych folklórnych slávností
2010 - Poďakovanie Mesta Žilina za účinkovanie na podujatí Carneval Slovakia Žilina
2010 - Pamätný list Obce Zuberec za účinkovanie na 35. Ročníku Podroháčskych folklórnych slávností
2010 - Poďakovanie I.Littvovi za účasť na Medzinárodnej vedeckej konferencii Aktuálne hodnoty ľudovej kultúry a umenia vo vzdelávaní
2011 - Ďakovný list NOC za účinkovanie na FF Východná
2011 - Pamätný list Obce Podbiel na účinkovanie na 20. Ročníku Podbielanských folklórnych slávností
2012 - Ďakovný list Obce Likavka za účinkovanie na podujatí Potulky ľudovým umením
2012 - Diplom Oravského kultúrneho strediska za účasť na Festivale valaskej kultúry, 12. Bačovské dni v Malatinej
2013 - Ďakovný list NOC za účasť na FF vo Východnej
2013 - Pamätný list Dubnického folklórneho festivalu
2013 - Laureát Dubnického folklórneho festivalu a víťaz súťaže o cenu Mikuláša senku
2014 - Ďakovný list Mesta Dolný Kubín za účasť na Folklórnom dni Kubína
2014 - Ďakovný list Marikovských folklórnych slávností
2014 - Paqmätný list Obce Lúčky za účasť na 15. Ročníku Dolnoliptovských folklórnych slávností pod Chočom
2014 - Ďakovný list NOC za účinkovanie na FF Východná
2014 - Ďakovný list Liptovského múzea za podporu a spoluprácu pri podujatí Liptovského múzea v sezóne
2015 - Pamätný list Obce Likavka za účasť na 40. Ročníku DFF v Likavke
2015 - Pamätný list Turčianskych folklórnych slávností za účinkovanie na 31. ročníku
2015 - Ďakovný list Liptovského múzea za podporu a spoluprácu pri podujatí Liptovského múzea v sezóne
2016 - Ďakovný list Ministra kultúry SR Mareka Maďariča a záštita oslavami 70. výročia založenia súboru
2016 - Ďakovný list predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára a záštita nad oslavami 70. výročia založenia súboru
2016 - Cena primátora mesta Ružomberok Igora Čombora a záštita nad oslavami 70. výročia založenia FS Liptov
2016 - Čestné uznanie Okresného úradu v Ružomberku
2016 - Poďakovanie a čestné členstvo Folklórnej únie na Slovensku
2016 - Blahoprajný list Liptovského kultúrneho strediska
2016 - Pamätný list vedúceho FS Partizán Igora Kovačoviča
2016 - Ďakovný list Mesta Gbely
2016 - Ďakovný list FF Východná za účinkovanie na 62. Ročníku
2016 - Ďakovný list Obce Liptovské Sliače za účinkovanie na FF Liptovské dni matky

 

 

Zahraničné zájazdy a ocenenia

1949 - Čiernomorské pobrežie (Bulharsko)
1967 - Semur (Francúzsko)
1969 - Szeged (Maďarsko) - Plaketa za účasť
1969 - Berlín (NDR)
1970 - Zielona Gora (Poľsko) - Plaketa za účasť
1972 - Benátky (Taliansko)
1973 - Zakopane (Poľsko) - 2.miesto „Srebrna ciupage“
1974 - Maglót (Maďarsko)
1975 - Dijon (Francúzsko) - 3.miesto Bronzový náhrdelník
1976 - Pivnica (Juhoslávia) - Diplom za účasť
1976 - Moskva (ZSSR)
1977 - Jablonka (Poľsko)
1977 - Nowy Szacz (Poľsko)
1977 - Leinefelde (NDR)
1978 - Oviedo (Španielsko) - Modrá stuha
1978 - Oroszlány (Maďarsko)
1981 - Turné (Švédsko)
1982 - Leinefelde (NDR)
1983 - Dijon (Francúzsko) - Hlavná cena mesta Dijon
1984 - Vacratoth (Maďarsko)
1984 - Gorice (Poľsko)
1984 - Damask (Syria) - Tanier festivalu „D Bosra“
1985 - Rabat (Maroko)
1985 - Wroclaw (Poľsko)
1985 - Sofia (Bulharsko)
1986 - Wroclaw (Poľsko)
1986 - Clermont Ferrand (Francúzsko)
1987 - Wroclaw (Poľsko)
1988 - Borinage (Belgicko)
1989 - Castrovilari (Taliansko) - Ďakovná plaketa, misa, váza
1990 - Bačsky Petrovec (Juhoslávia)
1991 - Szeged (Maďarsko) - Diplom za účasť
1992 - Traisen, Kematen (Rakúsko)
1994 - Warfum (Holandsko) - Bronzový emblém festivalu
1995 - Nowy Targ, Zakopane (Poľsko)
1995 - Wismar (Nemecko) - Emblém festivalu
1987 - Cserhatsurany (Maďarsko)
1997 - Padova (Taliansko)
1997 - Agricento (Sicília)
1998 - Mesina (Sicília) - Plaketa, váza
1998 - Angers (Francúzsko) - Plaketa festivalu
1998 - Terany (Maďarsko)
1999 - Pivnica (Juhoslávia)
1999 - Ikalinen (Fínsko)
2001 - Biala Podlaska (Poľsko) - Diplom za účasť, textilná figurína
2001 - Strzegom (Poľsko) - Diplom za štýlové prevedenie tanca Sliač, emblém festivalu
2002 - Vsetín (Česká republika) - Pamätná doska Vsetínsky krpec
2002 - Luck (Ukraina) - Diplom, pamätný veniec
2003 - Brusel (Belgicko)
2003 - Istanbul (Turecko) - Zlatý most festivalu
2004 - Ľubľana (Slovinsko)
2004 - Belehrad (Srbsko) - Krpec mierového festivalu
2004 - Ostrava (Česká republika)
2004 - Zakopane (Poľsko) - Strieborná valaška, Zlatý zvonec
2005 - Los Angeles (California, USA) - Ďakovná proklamácia
2005 - Ostrava-Plesná (Česká republika)
2005 - Velenje (Slovinsko)
2005 - Poligiros (Grécko)
2005 - Krakow (Poľsko)
2006 - Klaipeda (Litva)
2006 - Evolene (Švajčiarsko)
2006 - Kiskoros (Maďarsko)
2007 - Strážnice (Česká republika)
2007 - Yalova (Turecko)
2007 - Graz, Skanzen Stibing (Rakúsko)

2007 - Holašovice (Česká republika)
2007 - Lublinec (Poľsko)
2008 - Temelín (Česká republika)
2008 - Ľubľana, Slovenske Konjice (Slovinsko)
2008 - Slano (Chorvátsko)
2008 - Široki Brijeg (Bosna a Hercegovina)
2008 - Caen (Francúzsko)
2008 - Krakov (Poľsko)
2009 - Sarvár (Maďarsko) - Pamätný diplom
2009 - Bačsky Petrovec (Srbsko)
2009 - Hlučín (Česká republika)
2009 - Sobótka (Poľsko
) - Ďakovný list
2011 - Kroměžíš (Česká republika)
2011 - Varna (
Bulharsko) - Pamätný diplom
2012 - Makow Podpolaňski (Poľsko) - Pamätný diplom
2012 - Wisla (Poľsko) - Cena (Nagroda) za hru na starých, pastierskych ľudových hudobných nástrojoch
2012 - Larnaca (Cyprus)
2012 - Luxemburg (Luxembursko)
2013 - Krakow (Poľsko)
2013 - Luxemburg (Luxembursko)
2014 - Smigiel (Poľsko) - Pamätná plaketa
2014 - Starý Hrozenkov (Česká republika)
2015 - Buzancais (Francúzsko) - Publikácia mesta
2015 - Argenton Sur Creus (Francúzsko) - Emblém festivalu Mercuria
2015 - Koscielisko (Poľsko) - Poďakovanie MFF 11. Polaniarski Osrod
2015 - Czarny Dunajec (Poľsko)
2015 - Luxemburg (Luxembursko)
2015 - Ostende (Belgicko)
2016 - Merufe – Moncao (Portugalsko) - Slamený emblém
2016 - Mortagua (Portugalsko) - Pamätná studňa
2016 - Luxemburg (Luxembursko)

 

Filmová a televízna tvorba s FS Liptov

1972 ČST Bratislava - Adam Chvojka
1972 ČST Košice - Liptovský čardáš
1972 ČST Bratislava - V znamení trojky
1972 ČST Bratislava - Sami sebe
1973 ČST Košice - Spievanky
1974 ČST Košice - Medailón V.Littvu
1974 ČST Praha - Karel Gott v Československu
1974 ČST Bratislava - Liptov spieva a tancuje
1975 ČST Bratislava - Vivat Beňovský
1975 ČST Bratislava - Strieborný prach
1975 ČST Bratislava - Nová tvár dediny
1976 ČST Bratislava - Mladými očami
1976 ČST Bratislava - Prázdniny starej mamy
1979 ČST Bratislava - Na remeselníckom bále
1981 ČST Bratislava - Klub mladých
1982 ČST Bratislava - Cesty ku kvalite
1983 Japonská televízia - Zvuky Slovenska
1985 ČST Bratislava - Textilácky majáles
1985 ČST Bratislava - Cigánsky s A.Hulejovou
1987 ČST Bratislava - Neďaleko do neba
1987 ČST Bratislava - Keď sme sa tak zišli
1987 ČST Bratislava - Opera Jánošík
1988 ČST Bratislava - A pri tej piesni
1989 ČST Bratislava - Májovnícka komora
1996 ČST Košice - Správny kľúč
1999 Markíza - Anderov rebriňák
2003 ČST Bratislava - Májové Drišľakoviny
2012 STV Košice - Keď je zem najbližšie k slnku
2016 Jubilejná Kapura RTVS