Povedali o súbore

Na ľudovú nôtu

(http://oi40.tinypic.com/3509k3r.jpg)

Radovan Salva sa už 19. rokov venuje folklóru. Priviedol ho k nemu jeho otec, ktorý tancoval v súbore Liptov. Aby toho nebolo málo, Radovan vo svojom voľnom čase hráva na egyptský bubon darbuka a maľuje na stenu rôznorodé motívy.

Liptáčik vystupoval najdlhšie

(Ružomberský hlas 30.8.2013)

V polovici júla sa detský folklórny súbor Liptáčik z Ružomberka zúčastnil jedného z najväčších detských folklórnych festivalov vo francúzskom meste Saint-Maixent-l'École.

Folklórny súbor Liptov získal na festivale cenu

(My Liptov 10.9.2013)

Folklórny súbor Liptov sa stal laureátom 20. ročníka Dubnického folklórneho festivalu v Dubnici nad Váhom a získal cenu a získal cenu Mikuláša Senku za prvé miesto.

Hlučín oslavuje, prídete tiež?

(Michal Domenik – regionálny dvojtýždenník Ružomberský hlas 13.4.2006 s.11)

...pre redakciu Ružomberského hlasu starosta Hlučína Peter Adamec... „...S centrom dolného Liptova nás spájajú dlhoročné družobné vzťahy. Predsavitelia Mesta, kultúrneho i športového života, ale aj žiaci škôl sa už roky navzájom navštevujú. Skutočným sviatkom pre celú hlučínsku verejnosť bolo vystúpenie ružomberského folklórneho súboru Liptov...“

Muriena vo Vlkolínci

(-is- regionálny dvojtýždenník Ružomberský hlas 13.4.2006 s.25)

V nedeľu 9.apríla ožila osada Vlkolínec ľudovými zvykmi. Mesto Ružomberok a OZ Vlkolínec zorganizovali podujatie Vynášanie Murieny, v ktorom sa predstavil aj folklórny súbor Liptov.

FS Liptov oslavuje šesťdesiatku

(Michal Domenik – regionálny dvojtýždenník Ružomberský hlas 17.3.2006 s.7)

Folklórny súboru (FS) Liptov eviduje v súčasnosti 55 členov. V tomto roku si tento významný kultúrny subjekt pripomína 60. výročie založenia. Aj preto sme oslovili organizačného vedúceho FS Liptov Igora Littvu, aby sme mu položili niekoľko otázok...

Vlastný mediálny CD nosič – to by bola bomba

(Ján Szabó – regionálny týždenník MY Liptov 13.12.2005 s. 6)

Už nie veľa dní nás delí od najvýznamnejších a deťmi azda najočakávanejších sviatkov roka. A z toho faktu vyplýva hneď ďalší – už nie veľa dní nás delí od chvíle, kedy znovu v uliciach Ružomberka vzhliadneme deti, ale aj mladé krojované devy v tanečnom rytme...

Juraj Kubánka

dlhoročný šéfchoreograf SĽUK-u.

...Súbor spracováva folklórny materiál takmer výlučne z Liptova a čo je veľmi vzácne i zaslúžilé, nebojí sa spracovávať tradície aj historicky novšie... ...Najmä tie „robotnícke“ sú napospol obsahuplné, pritom veľmi roztomilé a humorné tanečné dielka, ktorými sa súbor v svojej tvorbe aj v interpretácii, teda v celkovom umeleckom prejave, výrazne odlišuje od ostatných folklórnych súborov vychádzajúcich len z dedinských folklórnych tradícií a je voči ním štýlom svojej umeleckej práce vzácne ojedinelý...

Dr. Milan Leščák, Csc.

folklorista, dlhoročný pracovník Slovenskej akadémie vied.

Nie je veľa amatérskych folklórnych telies, ktoré by osobitosťou prístupu k vlastnej tvorbe tak upútali, ako Liptov. Skutočne takéto konštatovanie nevychádza len zo samej oslavnosti... ...Má totiž svoje objektívne pozadie, ktoré sa niekedy nedá vyčísliť žiadnymi sebadokonalejšími systémami hodnotení... Ak hovoríme o „folklórnom hnutí“ nuž ďakujeme, že Liptov sa skutočne vedel hýbať prinajmenej v dvoch zdanlivo protirečivých smeroch. V hľadaní a nachádzaní autentického pohybového výrazu a v hľadaní nových často veľmi originálnych tém, ktoré akoby s folklórom priamo nesúviseli. A práve tieto pohnutia Liptova ma upútali a upútavajú v jeho práci dodnes...

Dr. Alexander Móži, Csc.

etnomuzikológ.

...Výraznou pečaťou umeleckej osobnosti sa stala práca choreografa Vojta Littvu. Poznačila vývoj a v mnohom sa stala vzorom v možnostiach narábania s folklórnym materiálom aj pre iné súbory. Po tejto stránke je bilancia súboru Liptov veľmi bohatá a po uplynulých rokoch práce možno povedať, že súbor Liptov má dnes nezastupiteľné miesto v sieti najlepších folklórnych súborov na Slovensku....

Dr. Ondrej Demo, .Csc

etnomuzikológ, redaktor Slovenského rozhlasu.

...Po každý raz, keď som ho videl či na festivaloch, prehliadkach, súťažiach, či inde, vždy si získal moje sympatie. Osobne si v jeho práci vážim to, že v ňom samom nachádzam bohatý, krásny, svojsky dotvorený folklórny zdroj Liptova. Máloktorý súbor načrel tak hlboko i znalecky do zdroja svojho regiónu ako on. Ale nielen to, množstvo tematickej pestrosti vždy s iným prístupom a scénickým stvárnením posunulo súbor Liptov medzi najprogresívnejšie v nápaditosti. Vzácne štýlové prejavy speváčok, tanečníkov v skupinách , či sólach, v osobitosti farieb rôznych inštrumentov, to je hodnota, ktorú ťažko inak merať ako iba estetickými kritériami. Svojskosť prejavu v speve, hudbe, či v tanci, neustále sviežej kráse mladosti, optimizmu i elánu, to je živý obraz súboru Liptov, ktorý sa mi vždy pred zrakom vynorí už pri jeho názve. Za tým všetkým sa kdesi skrýva aj obraz človeka „Liptáka“ šikovných rúk, pohyblivých nôh, umného ducha, priateľského i rozhodného v konaní. A taký je pred mojím zrakom vždy aj umelecký vedúci a choreograf súboru Vojto Littva, ktorého si vysoko vážim, lebo s okruhom svojich spolupracovníkov dal súboru jasnú (akoby slnkom vysvietenú) „tvár“ s liptovskou (historickou) „pečaťou“...

Jozef Majerčík

herec, tanečník SĽUK-u, Lúčnice, dlhoročný pracovník Osvetového ústavu.

...Na jeho práci si cením predovšetkým to, ako vie zdravo načrieť do širokej pokladnice umenia všetkých vrstiev ľudu a ako ho vie tvorivo umocniť, sviežo reprodukovať. Vždy tu ide o citlivé umelecké spracovanie tej-ktorej predlohy s hlbokým poznaním jeho podstaty...

Jan Novenko

choreograf Státního souboru písní a tanců Praha.

...V pamäti sa mi vybavuje krása pôvodných foriem „folklórnych obrázkov“ z Liptova, ktoré súbor uvádzal vo svojich programoch v presvedčivom podaní i rázovitá hudba súboru. Obdivujem ich stále. Veľmi si cením odvážne a novátorské nápady choreografa Vojtecha Littvu pri spracovávaní a pretváraní folklórneho materiálu... ...dokázal využiť tvárnosť, tanečné a výrazové schopnosti súboru a uplatniť svoje osobité choreografické poňatie...

Martin Ťapák

filmový režisér.

...Vaša tvorba nás všetkých nadchýňala a verím, že i naďalej bude nadchýňať; rytmická dravosť, ale aj veselé, žartovné či prekáravé piesne; to všetko nech v nás, prostredníctvom Vás všetkých, znie, ako živý a nezabudnuteľný odkaz našich otcov a materí...

Igor Kovačovič

podpredseda Matice Slovenskej.

...Tí, ktorí pred rokmi kládli základy kolektívu venujúceho sa ľudovému umeniu svojho Liptova, určite mali všetky vlastnosti ľudí žijúcich oddávna v tomto kraji pred očami už vtedy sa pozerali ďaleko dopredu. Vychádzali z poznania svojho bohatstva a verili, že je nevyčerpateľné. Roky im dali za pravdu a preto dnes patrí uznanie a úcta tým, ktorí stáli pri zrode tohto kolektívu i tým, ktorí počas radu rokov formovali jeho podobu...