Organizácia a vedenie

Personálne obsadenie organizačného vedenia

Folklórneho súboru Liptov v roku 2023

 

  

Umelecké vedenie

Igor Littva  

Riaditeľ a choreograf

 DSCF0169

Vojtech Littva 

Umelecký vedúci (čestná funkcia)

starky 

 

 

Zora Macková

Umelecká vedúca speváckej zložky

 

Martin Lipták

Vedúci ľudovej hudby

Mato 

Ema Truchanová

Vedúca tanečnej zložky dievčat

 

 

Marek Chilla

Vedúci tanečnej zložky chlapcov

 

Asistenti tan. pedagóga: 

Miroslava Demková
Zoja Pribilovičová
Radovan Littva

Eva Sanigová

Vedúca kostýmovej dielne

 

Asistenti pri krojoch:

Michal Švento
Marek Chilla
Zoja Pribilovičová

Radovan Littva

Správca webového sídla

 
Kronika a propagácia

Ema Truchanová

Natália Hollá

Daniela Chovanová

   

 

 

Výkonný výbor OZ FS Liptov

Predseda: Igor Littva
Čestný člen: Vojtech Littva
Členovia:

Miroslava Demková
Marek Chilla
Martin Lipták
Michaela Apolenárová
Zora Macková
Zoja Pribilovičová

Kontrolná a revízna komisia
Predseda: Radovan Milan
Členovia:

Andrej Dubovec