Organizácia a vedenie

Návrh na personálne obsadenie organizačného vedenia

Folklórneho súboru Liptov v roku 2022

 

  

Umelecké vedenie

Igor Littva  

Riaditeľ a choreograf

 DSCF0169

Vojtech Littva 

Umelecký vedúci (čestná funkcia)

starky 

Mária Babicová

Organizačná vedúca speváckej zložky

Zora Dubovcová

Umelecká vedúca speváckej zložky

 

Martin Lipták

Vedúci ľudovej hudby

Mato 

Ema Truchanová

Vedúca tanečnej zložky dievčat

Kronika a propagácia

 

 

Marek Chilla

Vedúci tanečnej zložky chlapcov

 

Asistenti tan. pedagóga: 

Miroslava Demková
Zoja Pribilovičová
Dorota Lukáčová
Reisinger Ján Tomáš
Dušička Patrik
Dubovec Andrej

Eva Sanigová

Vedúca kostýmovej dielne

 

Asistenti pri krojoch:

Melánia Zvolenčáková
Ema Truchanová
Zoja Pribilovičová
Dubovec Andrej

Radovan Littva

Správca webového sídla

 
   

 

 

Výkonný výbor OZ FS Liptov

Predseda: Igor Littva
Čestný člen: Vojtech Littva
Členovia:

Miroslava Demková
Marek Chilla
Martin Lipták
Michaela Apolenárová
Zora Dubovcová
Zoja Pribilovičová

Kontrolná a revízna komisia
Predseda: Lukáš Haluška
Členovia:

Michal Švento