L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
Najbližšie vystúpenia

Aktuality

Pozvánka

pozvankaFRA

Podujatie uskutočnené Folklórnym súborom Liptov s podporou Fondu na Podporu umenia

peciatka

Usmernenie k zápisom

Usmernenie k zápisu nových žiakov.

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli pre štúdium na našej umeleckej škole. K prijatiu je potrebné vyplniť elektronické formuláre a odoslať ich. Ihneď, ako to bude možné, po uvoľnení bezpečnostných opatrení, budete pozvaní na osobné stretnutie. Nezabudnite správne uviesť kontaktné údaje, mailovú adresu a telefónne číslo.

 

Návod na vyplnenie potrebných formulárov:

  1. Prepnite sa na záložku Základnej umeleckej školy na hornej lište (stredná)
  2. Ak chcete zapísať žiaka do hudobného odboru, na pravej strane pod nápisom „Vyučovanie“ kliknite na tlačivo „Prihláška na hudobný odbor“, vyplňte a odošlite, následne kliknite na tlačivo „Čestné vyhlásenie“, vyplňte a odošlite.
  3. Ak chcete zapísať žiaka do tanečného odboru, kliknite na tlačivo „Prihláška na tanečno-hudobný odbor“, vyplňte a odošlite, následne kliknite na tlačivo “Čestné vyhlásenie“, vyplňte a odošlite.

Ďakujeme pekne a tešíme sa na stretnutie. V prípade akýchkoľvek otázok, volajte 0905 838 513.

Usmernenie k zápisom

Usmernenie k zápisu nových žiakov.

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli pre štúdium na našej umeleckej škole. K prijatiu je potrebné vyplniť elektronické formuláre a odoslať ich. Ihneď, ako to bude možné, po uvoľnení bezpečnostných opatrení, budete pozvaní na osobné stretnutie. Nezabudnite správne uviesť kontaktné údaje, mailovú adresu a telefónne číslo.

 

Návod na vyplnenie potrebných formulárov:

  1. Prepnite sa na záložku Základnej umeleckej školy na hornej lište (stredná)
  2. Ak chcete zapísať žiaka do hudobného odboru, na pravej strane pod nápisom „Vyučovanie“ kliknite na tlačivo „Prihláška na hudobný odbor“, vyplňte a odošlite, následne kliknite na tlačivo „Čestné vyhlásenie“, vyplňte a odošlite.
  3. Ak chcete zapísať žiaka do tanečného odboru, kliknite na tlačivo „Prihláška na tanečno-hudobný odbor“, vyplňte a odošlite, následne kliknite na tlačivo “Čestné vyhlásenie“, vyplňte a odošlite.

Ďakujeme pekne a tešíme sa na stretnutie. V prípade akýchkoľvek otázok, volajte 0905 838 513.

Darujte nám 2% dane

Občianske združenie Folklórny súbor Liptov sa aj tento rok uchádza o Vašu podporu prostredníctvom poskytnutia 2% z daní.
Uvedené finančné prostriedky sú využívané predovšetkým na materiál potrebný pri zhotovovaní krojových súčastí pre folklórny súbor Liptov a pre detský folklórny súbor Liptáčik. Každoročne pripravujeme kroje pre viac ako sto členov, pričom len materiál na súkenné nohavice pre jedného člena predstavuje približne 120,- €.
Vaším darom prispievate k uchovávaniu kultúrneho dedičstva nášho regiónu, našej národnej kultúry.
ĎAKUJEME.

 

Všetky potrebné tlačivá nájdete na nasledovných odkazoch: 

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti