L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
Organizácia a vedenie

Detský folklórny súbor Liptáčik pracuje pri SZUŠ ľudového tanca a hudby v Ružomberku.

Hudobný sprievod zabezpečuje ľudová hudba FS Liptov pod vedením Martina Liptáka

v spolupráci so žiakmi SZUŠ ľudového tanca a hudby.

Vedenie súboru pracuje v zložení:

Vedúci súboru:

Apolenárová Michaela

Littva Igor