L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
Ako sa stať členom

Členom súboru sa môžu stať žiaci ZUŠ ľudového tanca a hudby.

Zápis do ZUŠ sa uskutočňuje každý kalendárny rok v prvej polovici mesiaca máj. Presný termín je zverejňovaný na tejto stránke, pod hlavičkou ZUŠ ľudového tanca a hudby. Je možné zapísať deti 4 - 5 ročné do prípravného štúdia a od 6 rokov do prvého ročníka.

Ďalšie informácie je možné získať na tel. 0905 838513.