L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
Ponuka programov

Detský foklórny súbor Liptáčik sa zameriava na spracovanie detských hier a tancov z regiónu dolného Liptova. Zo svojho repertoáru môže ponúknut:
  • Vianočné zvyky
  • Zvyky pri vynášaní Murieny
  • Tance s májovníckou tematikou
  • Tance s pastierskou tematikou
  • Tance s remeselníckou tématikou 
Členovia detského folklórneho súboru Liptáčik prinášajú pre Vás bezprostrednú detskú radosť.