L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
Tanečný repertoár

Historický repertoár súboru sa datuje od roku 2003 kedy bol aj založený detský folklórny súbor Liptáčik.

Žiačik (2003)
Dĺžka 12 minút
Choreografia Mgr. Igor Littva, hud. úprava Oskar Lehotský
Predvianočné tanečno-spevácke pásmo vychádza z Vianočných zvykov z Liptovských Sliačov, kedy vinše, a koledy zapĺňali mravoučné biblické texty, kam patrí i chodenie s dreveným hadom na pieseň o biblickom Raji.


Muriena (2004)
Dĺžka 6 minút
Choreografia Vojtech Littva
Dievčenský tanec pri vynášaní Murieny. Choreografia bola prebratá a upravená pre detské interprétky z folklórneho súboru Liptov.


Pod Čebraťom (2005)
Dĺžka 10 minút
Choreografia Mgr. Igor Littva,Vojtech Littva, Hud. úprava Mgr. Vladimír Struhár
Tanečné pásmo smerované do obce Likavka. Jedná sa o tanečný obrázok z detských hier pri pasení domácich zvierat. 


Májovníci (2006)
Dĺžka 10 minút
Choreografia Mgr. Igor Littva, Hud. úprava Peter Rázga
Tanečné pásmo vychádza zo silnej májovníckej tradície z Liptovských Sliačov. Deti sa hrajú a napodobňujú tance májovníkov a májovníčok. 


Remeselníci (2008) 
Dĺžka 8 minút
Choreografia Mgr. Igor Littva, Hud. úprava Bc. Peter Rázga
Hry menšej skupiny Liptáčika vo veku 6-8 rokov na remeselníkov. 


Jarné hry (2009)
Dĺžka 8 minút
Choreografia: Mgr. Igor Littva. Hudobná úrpava: Bc. Peter Rázga, Tomáš Brtko, Matin Lipták
Detské hry na lúke z Černovej podľa spomienok Eleny Suchej – Vyvolávačky, Na mosty, Umreu nám ded, Otec na virgíne. Tancuje 25 – 30 detí. Choreografia bola uvedená ako súčasť programu o Černovej pod názvom „Maminka alebo ako som rástla v Černovej“, uvedený v premiére dňa 17.6.2009. 


Rašelina (2009) 
Dĺžka 5 minút
Choreografia: Vojtech Littva. Hudobná úprava: Bc. Peter Rázga, Tomáš Brtko, Martin Lipták
Tanec dorastajúcej mládeže počas batôžkového posedenia v Černovej. Tancuje 6 párov. Choreografia bola uvedená ako súčasť tanca Batôžkový (FS Liptov) v programe o Černovej pod názvom „Maminka alebo ako som rástla v Černovej“, uvedený v premiére dňa 17.6.2009.

 

Riekanky (2009)
Dĺžka 4 minúty
Choreografia: Igor Littva. Hudobná úprava: Bc. Peter Rázga, Tomáš Brtko, Martin Lipták
Tanček pre najmenšie dievčatá vychádzajúci z rytmických riekaniek pri hre s bábikami. Tancuje 16 cievčat. Choreografia bola uvedená ako súčasť programu o Černovej pod názvom „Maminka alebo ako som rástla v Černovej“, uvedený v premiére dňa 17.6.2009.

 

Na Ondreja (2009)
Dĺžka 5 minút
Choreografia: Igor Littva. Hudobná úprava: Bc. Peter Rázga, Tomáš Brtko, Martin Lipták
Scénický obrázok spracovávajúci zvyky na Ondreja v Černovej podľa rozprávania Eleny Suchej. Tancuje 5 chlapcov a 12 dievčat. Choreografia bola v premiére uvedená dňa 15.12.2009, pripravená ako súčasť programu SZUŠ ĽTH „V starej izbe alebo o čarách čarovných, bytostiach tajomných“.

 

Šijeme vrecia, Komár, Keď sa hora..., Na tom vrchu ostrom  (2010)
Dĺžka 10 minút
Choreografia: Michaela Apolenárová; Hudobná úprava: Peter Rázga, Tomáš Brtko
Tanečné obrázky inšpirované tanečnými výstupmi, ktoré pripravovala v medzivojnovom období so žiakmi základnej školy vo Vyšnom Sliači Bronislava Kubánková a boli tancované počas majálesov. Choreografia bola uvedená v premiére 16.6.2010 ako súčasť koncertu: Pani učiteľka, alebo máj vo vyšnianskej škole.
 Choreografia bola prebratá a upravená pre detské interprétky z folklórneho súboru Liptov.

 

Lieskový (2010)
Dĺžka 4 minúty
Choreografia: Igor Littva; Hudobná úprava: Peter Rázga, Tomáš Brtko.
Tanečná choreografia spracovaná na základe spomienok Klimenta Ondrejku z tancov na majálese v základnej škole vo Vyšnom Sliači v medzivojnovom období. Choreografia bola uvedená v premiére 16.6.2010 ako súčasť koncertu: Pani učiteľka, alebo máj vo vyšnianskej škole.

 

Osievame múčku (2010)
Dĺžka 5 minút
Choreografia: Igor Littva;, Hudobná úprava: Peter Rázga, Tomáš Brtko.
Tanečná choreografia nacvičená podľa archívnych záberov a spomienok Marty Littvovej ako tancovali v detskom folklórnom súbore Bronislavy Kubánkovej v Liptovských Sliačoch. Choreografia bola uvedená v premiére 16.6.2010 ako súčasť koncertu: Pani učiteľka, alebo máj vo vyšnianskej škole.

 

Odzemok (2010)
Dĺžka 5 minút
Choreografia: Igor Littva; Hudobná úprava: Peter Rázga, Tomáš Brtko
Tanček chlapcov s valaškami na odzemkové melódie z Liptovských Sliačov. Choreografia bola uvedená v premiére 16.6.2010 ako súčasť koncertu: Pani učiteľka, alebo máj vo vyšnianskej škole.

 

Krásna (2010)
Dĺžka 5 minút
Choreografia: Igor Littva; Hudobná úprava: Peter Rázga, Tomáš Brtko
Tanečná choreografia nacvičená podľa rozprávania a spomienok Vojtecha Littvu ako tancoval v detskom folklórnom súbore Bronislavy Kubánkovej v Liptovských Sliačoch. Choreografia bola uvedená v premiére 16.6.2010 ako súčasť koncertu: Pani učiteľka, alebo máj vo vyšnianskej škole.

 

Dievčenské koleso (2010)
Dĺžka 5 minút
Choreografia: Igor Littva; Hudobná úprava: Peter Rázga, Tomáš Brtko
Tanec dievčat končiacich povinnú školskú dochádzku na majálese v Liptovských Sliačoch podľa spomienok Marty Littvovej. Choreografia bola uvedená v premiére 16.6.2010 ako súčasť koncertu: Pani učiteľka, alebo máj vo vyšnianskej škole.

 

Koho oženíme... (2011)
Dĺžka 7 minút
Choreografia: Igor Littva; Hudobná úprava: Peter Rázga, Tomáš Brtko
Tanečná choreografia spracovávajúca hru na svadbu vychádzajúca z rodinných zvykov v Liptovských Sliačoch. Choreografia bola uvedená v premiére 16.6.2011 ako súčasť koncertu: Čo o meste ruží vieme, rozpovedať chceme.

 

V hore (2011)
Dĺžka 7 minút
Choreografia: Igor Littva; Michaela Apolenárová; Hudobná úprava: Peter Rázga, Tomáš Brtko
Scénický tanečný obrázok poskladaný z tancov zvieratiek a poľovníka inšpirovaný povesťou o prestrelenej ruži pri vzniku mesta Ružomberok. Choreografia bola uvedená v premiére 16.6.2011 ako súčasť koncertu: Čo o meste ruží vieme, rozpovedať chceme.

 

Na Gregora (2011)
Dĺžka 4 minúty
Choreografia: Igor Littva; Hudobná úprava: Peter Rázga, Tomáš Brtko
Tanečný obrázok inšpirovaný chodením žiakov po domoch vyberať naturálie pre učiteľa. Zvyk bol rozšírený na celom dolnom Liptove. Choreografia bola uvedená v premiére 16.6.2011 ako súčasť koncertu: Čo o meste ruží vieme, rozpovedať chceme.

 

Na vojakov (2011)
Dĺžka 7 minút
Choreografia: Igor Littva; Hudobná úprava: Peter Rázga, Tomáš Brtko
Počas SNP bola vo všetkých dedinách dolného Liptova prirodzená hra na partizánov a fašistov. Z uvedených hier vychádza aj tanečná choreografia. Choreografia bola uvedená v premiére 16.6.2011 ako súčasť koncertu: Čo o meste ruží vieme, rozpovedať chceme.

 

Jánošíkova päsť (2012)
Dĺžka 5 minút
Choreografia: Igor Littva; Hudobná úprava: Martin Lipták
Tanečná hra chlapcov na Jánošíka  na základe povesti o skamenenej pästi pri obci Lisková.  Tanec bol uvedený v premiére 8.6.2012  ako súčasť koncertu: Regrút, alebo ako som v Liskovej Jarky preskakuvau.

 

Strigônčatá (2012)
Dĺžka 4 minúty
Choreografia: Michaela Apolenárová, Igor Littva; Hudobná úprava: Martin Lipták, Vladimír Struhár
Veselá tanečná choreografia vychádzajúca z rozprávania o strigách, ktoré bývali súčasťou ľudových rozprávok.  Tanec bol uvedený v premiére 8.6.2012  ako súčasť koncertu: Regrút, alebo ako som v Liskovej Jarky preskakuvau.

 

Pltníci (2012)
Dĺžka 4 minúty
Choreografia: Michaela Apolenárová; Hudobná úprava: Martin Lipták
Tanečná hra detí na pltníkov a vodníka vychádzajúca z rozprávok a povestí v obci Lisková. Tanec bol uvedený v premiére 8.6.2012  ako súčasť koncertu: Regrút, alebo ako som v Liskovej Jarky preskakuvau.

 

Majáles (2012)
Dĺžka 4 minúty
Choreografia: Michaela Apolenárová; Hudobná úprava: Martin Lipták
Tanečná choreografia nacvičená na základe spomienok pamätníčok na detské majálesy, kedy s nimi nacvičovali rehoľné sestry tanečné výstupy pre rodičov „besedy“ na, vtedy, obľúbené piesne. Tanec bol uvedený v premiére 8.6.2012  ako súčasť koncertu: Regrút, alebo ako som v Liskovej Jarky preskakuvau.

 

Na májovníkov (2012)
Dĺžka 5 minút
Choreografia: Igor Littva; Hudobná úprava: Martin Lipták
Tanečný obrázok vychádzajúci z hry detí na májovníkov pri krátení chvíle počas pasenia domácich zvierat v Liskovej. Tanec bol uvedený v premiére 8.6.2012  ako súčasť koncertu: Regrút, alebo ako som v Liskovej Jarky preskakuvau.

 

Dievčenské hry (2012)
Dĺžka 5 minút
Choreografia: Michaela Apolenárová, Igor Littva; Hudobná úprava: Martin Lipták
Detské hry počas jarných dní s vajíčkami, pečivom – „koledákmi“ na lúkach pri Váhu a obrázok vynášania Marmurienyspracovné na základe rozprávania pamätníčok z Liskovej. Tanec bol uvedený v premiére 8.6.2012  ako súčasť koncertu: Regrút, alebo ako som v Liskovej Jarky preskakuvau.

 

Húsky (2012)
4 min.
Choroegrafia: Igor Littva. Hudobná úprava: Peter Rázga, Martin Lipták
Dievčenská choreografia hier pri pasení husí. Choreografia je prepájaná so záverečným tancom 
z choreografie Pod Čebraťom.

 

Kolovrat (2013)
4 min.
Choreografia: Igor Littva, Michaela Apolenárová. Hudobná úprava: Martin Lipták
Inšpiráciou k vzniku choreografie bola návšteva Anny Gejdošove z Liptovských Sliačov v programe, kde predvádzala pradenie. Jedná sa o dievčenskú choreografiu kde napodobňujú točenie vretena a zhotovovanie plátna.

 

Šlogári (2013)
5 min
Choreografia Igor Littva. Hudobná úprava: Martin Lipták, Vladimír Struhár.
Hry chlapcov na drevorubačov (šlogárov), spracované do choreografie podľa spomienok Klimenta Ondrejku.

 

Odzemok (2013)
4 min
Choreografia: Igor Littva. Hudobná úprava: Martin Lipták.
Odzemok chlapcov podľa odzemkových tancov z Liptovských Sliačov. Choreografia bola pripravovaná pri príležitosti 100. Výročia popravy Juraja Jánošíka.

 

Michal a drak (2014)
3 min
Choreografia: Igor Littva. Hudobná úprava: Martin Lipták.

Tanček fašiangových masiek – Chriapy z Liptovských Sliačov a Kristíny z Liptovského Michala na námet Klimenta Ondrejku. Ideovým zámerom bolo pripomenutie obce Liptovský Michal v programu Putovanie popri Váhu.

 

Žabací a podchádzaný (2014)
4 min
Choreografia: Michaela Apolenárová. Hudobná úprava: Martin Lipták
Hry detí na žabky a tanec Podchádzaný z Vlkolínca, ideovým zámerom bolo pripomenutie si obce Vlkolínec v programe Putovanie popri Váhu.

 

Hubky (2014)
Choreografia: Igor Littva. Hudobná úprava Martin Lipták
Tanček hubiek, okolo hubára. Choreografia je určená pre prípravný ročník a jedného tanečníka FS Liptov.

 

Soví (2014)
Choreografia: Michaela Apolenárová. Hudobná úprava: Martin Lipták.
Tanečná hra detí. Motívom bolo predstavenie obce Ludrová v programe Putovanie popri Váhu.

 

Mazurka (2014)
Choreografia: Igor Littva. Hudobná úprava: Martin Lipták.
Ideovým zámerom spracovania choreografie bolo zobrazenie tancov dolnoliptovských zemanov, ktorí mali bohaté zastúpenie v obci Liptovská Štiavnica.

 

Krštenie (2014)
Choreografia: Michaela Apolenárová. Hudobná úprava Martin Lipták, Mária Babicová
Hra detí na krštenie z obce Hubová. V choreografii bola využitá interpretácia hry na heligónkach.

 

Škola (2014)
Choreografia: Igor Littva. Hudobná úprava: Martin Lipták.
Hry detí na školu v Hubovej. Inšpiráciou k vytvoreniu choreografie bola nahrávka humornej piesne a jej zápisom v notovej osnove zaznamenaný v Panoráme ľudovej kultúry.

 

Pri Váhu (2014)
Choreografia: Iveta Lukáčová. Hudobná úprava: Martin Lipták.
Hry predškolských detí pri Váhu na chytanie rýb a kompu.

 

Zbíjanie pltí (2014)
Choreografia: Igor Littva. Hudobná úprava: Martin Lipták.
Tanečné hry detí na stavanie plte s využitím piesní z Hubovej. Motívom bolo tiež predstaviť deťom a divákovi jednotlivé časti, z ktorých sa plť niekedy skladala.

 

Plátno (2014)
Choreografia: Michaela Apolenárová. Hudobná úprava: Martin Lipták.
Hry dievčat na práce s plátnom a prádlom pri Váhu z obce Hubová.

 

Trasák (1981)
Choreografia: Vojtech Littva. Hudobná úprava: Alexander Móži.
Choreografia patrila do repertoáru FS Liptov. V rámci koncertu SZUŠ ju naštudovali starší tanečníci DFS Liptáčik a prešla do jeho repertoáru.

 

Jarmok (2015)
Choreografia: Michaela Apolenárová. Hudobná úprava: Martin Lipták.
Tanečné hry detí na jarmok.

 

Mlynár (2015)
Choreografia: Igor Littva, Michaela Apolenárová. Hudobná úprava: Martin Lipták.
Tanečná hra detí na mlyn a mlynára situované do obce Biely Potok - mestskej časti Ružomberka.

 

Hafiry (2015)
Choreografia: Michaela Apolenárová. Hudobná úprava: Martin Lipták.
Hry detí pri zbieraní čučoriedok – hafír. Choreografia vychádza zo spomienok obyvatelov Bieleho Potoka – mestskej časti Ružomberka.

 

Crmománi (2015)
Choreografia: Igor Littva. Hudobná úprava: Martin Lipták.
Tanečné hry detí na pílenie dreva a stavanie domov tesármi, podľa ľudového pomenovania – crmomáňmi. Inšpirované aj zvukom vodnej píly, ktorá bývala na Bielom Potoku – mestskej časti Ružomberka.