L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
História

Folklórny súbor Liptov z Ružomberka dlhšiu dobu pociťoval potrebu detského súboru v Ružomberku, ktorý by vychovával a pripravoval budúcich členov pre súbor Liptov. Nakoľko pre detský súbor nebolo v tomto kolektíve vybudované krojové zabezpečenie ani finančné prostriedky na chod detského súboru, bolo nutné hľadať riešenie.

V auguste 2003 bolo uskutočnené jednanie medzi organizačným vedúcim folklórneho súboru Liptov Igorom Littvom a riaditeľom Centra voľného času Elán v Ružomberku, Pavlom Svrčekom keďže uvedené centrum v predchádzajúcich rokoch organizovalo pre deti kurzy ľudového tanca a v jeho majetku bola i časť krojového vybavenia pre deti.

Po vzájomnej dohode tak začal od 1.9.2003 pracovať detský folklórny súbor pod názvom Liptáčik, ktorého cieľom sa stalo predovšetkým spracovávanie hier a tancov z dolného Liptova. Vedúcim súboru sa stal Igor Littva, tanečný pedagóg Michaela Apolenárová.

Za CVČ Elán so súborom spolupracovala Diana Labudová. Hneď v prvých mesiacoch existencie bol nacvičený tanček k predvianočným zvykom z Liptovských Sliačov „Žiačik“, v choreografii Igora Littvu, s ktorým súbor prvý krát vystúpil 28.11.2003 v Ružomberku na námestí Slobody v rámci Ondrejovského jarmoku a spoločne s FS Liptov vystupuje v meste Ružomberok pri Vianočných zvykoch, vynášaní Murieny a stavaní mája s tančekom v choreografii Vojtecha Littvu.

Od 1.9.2008 bola zriadená Súkromná základná umelecká škola ľudového tanca a hudby. Detský folklórny súbor Liptáčk od uvedeného dňa pracuje pod patronátom uvedenej školy. Vedúcou súboru je Michaela Apolenárová. Súbor pravidelne účinkuje v rámci kalendárnych zvykov v meste Ružomberok, predstavil sa ale aj na festivaloch v Likavke, Východnej, Českej republike, ale aj vo Francúzsku.