Najbližšie vystúpenia

Novinky

Darujte nám 2% dane

Občianske združenie Folklórny súbor Liptov sa aj tento rok uchádza o Vašu podporu prostredníctvom poskytnutia 2% z daní.
Uvedené finančné prostriedky sú využívané predovšetkým na materiál potrebný pri zhotovovaní krojových súčastí pre folklórny súbor Liptov a pre detský folklórny súbor Liptáčik. Každoročne pripravujeme kroje pre viac ako sto členov, pričom len materiál na súkenné nohavice pre jedného člena predstavuje približne 120,- €.
Vaším darom prispievate k uchovávaniu kultúrneho dedičstva nášho regiónu, našej národnej kultúry.
ĎAKUJEME.

 

Všetky potrebné tlačivá nájdete na nasledovných odkazoch: 

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Pozývame

PODUJATIE JE ZRUŠENÉ Z DÔVODU ZÁKAZU KULTÚRNO – SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ VYDANÉHO ÚSTREDNÝM KRÍZOVÝM ŠTÁBOM SR A MESTOM RUŽOMBEROK.

muriena

Podujatie uskutočnené Folklórnym súborom Liptov s podporou Fondu na Podporu umenia

peciatka

Pozývame

fasiangovy sprievod plagat
Podujatie uskutočnené Folklórnym súborom Liptov s podporou Fondu na Podporu umenia
peciatka

Pozvánka

vianoce2019

Folklórny súbor Liptov vystupuje s podporou fondu na podporu umenia

peciatka