10631048 ZUS1 DSC_2044 ZUS2 ZUS3 DSC_2001
Tanečno-hudobný odbor regionálnej ľudovej kultúry

Rozvrh pre školský rok 2020/21

 

POZOR! do 25.9.2020 platí špeciálny upravený rozvrh, ktorý je možné nájsť na nasledovnom odkaze: rozvrh do 25.9.2020

Každá posledná hodina v mesiaci je otvorená. Vážení rodičia, srdečne ste pozvaní!

 

 

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

PK A

15,40 - 16,25

 

 

 

 

PK B

    15,40 - 16,25 MS    

PŠ A

 

15,40 - 16,25 MS

 

15,40 - 16,25 MS

 

PŠ B

  16,30 - 17,15 MS   16,30 - 17,15 MS  

1.A

13,50 - 14,35 Tp

 

14,45 - 15,30 Tx

  

 

1. B

  14,45 - 15,30 Tp   14,45 - 15,30 Tx  
2.A 14,45 - 15,30Tp

13,50 - 14,35 Tx

14,50 - 15,15 Hp

 

 

 

3.A

13,50 - 14,35 Tx

14,45 - 15,10 P

15,10 - 15,55 RV

 

14,10 - 14,55 Ľt

15,00 - 15,25 Kt

 

14,10 - 14,55 HP

 

4.A

15,40 - 16,25 Tx

14,00 - 14,25 P

14,25 - 15,10 RV

 

 

15,30 - 15,55 Kt

16,00 - 16,45 Ľt

16,50 - 17,35 Hp

4.-II.st.

Liptáčik SP (4-7)

Spev Liptáčik SP

Liptov SP (+8)

15,15 - 16,25SP

16,30 - 17,15 SP

18,35 - 19,45 SP    

September nie

September nie

 

   

5.A

16,00 - 16,25 P

16,25 - 17,10 RV

17,15 - 18,00 HP

14,00 - 14,25 Kt

14,25 - 15,10 Ľt

 

 

14,00 - 15,10 Tx

6.A

16,30 - 17,40 TX

18,05 - 18,50 HP

 

16,50 - 17,15 Kt

17,20 - 18,30 Lt

 16,30 - 16,55 P

16,55 - 17,40 Rv

 

 

7.A 

17,45 - 18,55 TX

 

15,30 - 16,40 Ľt

16,50 - 17,15 Kt

14,45 - 15,30 RV

15,40 - 16,25 Hp

 

8.A

17,45 - 18,55 TX

16,45 - 17,05 Kt

17,05 - 18,15 Ľt

 

14,45 - 15,30 Hp

15,40 - 16,25 Rv

 

1.A - 4.B II.st   17,05 - 18,35 Ľt    

16,45 - 17,30 Kt

17,30 - 18,15 Zt

18,15 - 19,25 Tx

19,25 - 19,50 Dt

1. HN 13,55 - 14,40

 

   

 

2. HN     

 

15,10 - 15,55  

 

3.-4. HN       13,55 - 14,40  
5.-7. HN     16,00 - 16,45    

Vysvetlivky:

PPŠ 1x 45 min. - 1 vyučovacia hodina - Tanečná príprava (reprodukovaná hudba, rytmické nástroje)

PŠ 2x 45 min. - 2 vyučovacie hodiny – Tanečná príprava s korepetíciou

1.-2r. 90 min. - 2 vyučovacie hodiny – Tanečná príprava (Tpa), 45 min – 1 vyučovacia hodina – Tanečná prax (Tpx)

        25 min. ½ vyučovacej hodiny – Hlasová príprava (Hp), 

3. 70 min. -1 a ½ vyučovacej hodiny – Ľudový tanec (ĽT), 1 a ½ vyučovacej hodiny Tanečná prax, 

        25 min. ½ vyučovacej hodiny – Klasický tanec (KT), 45 min – 1 vyučovacia hodina – Hlasová príprava (Hp)

        45 min. - 1 vyučovacia hodina – Regionálna výchova (Rv), 25 min. ½ vyučovacej hodiny – Hra na píšťalke (P)

1.t = nepárny týždeň

2.t = párny týždeň

TP = tanečná príprava

TX = tanečná prax

RV = regionálna výchova

HP = hlasová príprava

ĽT = ľudový tanec

KT = klasický tanec

P = píšťalka

SP = súborová práca

MS = malá sála