10631048 ZUS1 DSC_2044 ZUS2 ZUS3 DSC_2001
Tanečno-hudobný odbor regionálnej ľudovej kultúry

Rozvrh skupinového vyučovania 2021/22 - vyučovanie s obmedzením v bordovej farbe školského semaforu Covid-19

   Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
 PK A          
 PK B      15,40 - 16,25 MS    
 PŠ A       15,45 - 16,30  
PŠ B       15,45 - 16,30  
1.A       14,30 - 15,15  
2.A neobsadený ročník        
3.A 14,00 - 15,10 Tx        
4.A 15,15 - 16,25 Tx        
4.-II.st.          
5.A   14,00 - 15,10 Tx      
6.A   14,00 - 15,10 Tx      
7.A   16,45 - 18,15 Tx      
8.A   16,45 - 18,15 Tx      
1.A - 4.B II.st        

16,45 - 17,30 Kt

17,30 - 18,15 Zt

18,15 - 19,25 Tx

19,25 - 19,50 Dt

 1.HN 13,55 - 14,40        
2.HN     15,10 - 15,55    
3.-4.HN       13,55 - 14,40  
5.-7.HN       14,45 - 15,30  

 

Rozvrh pre školský rok 2021/22

Každá posledná hodina v mesiaci je otvorená. Vážení rodičia, srdečne ste pozvaní!

 

 

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

PK A

15,40 - 16,25MS

 

 

 

 

PK B

    15,40 - 16,25 MS    

PŠ A

 

15,40 - 16,25 MS

 

15,40 - 16,25 MS

 

PŠ B

  16,30 - 17,15 MS   16,30 - 17,15 MS  

1.A

 

14,45 - 15,30 Tp

 

  14,45 - 15,30 Tx

 

1. B

  13,50 - 14,35 Tp   13,50 - 14,35 Tx  

3.A

13,50 - 14,35 Tx

14,45 - 15,10 P

15,10 - 15,55 RV

14,50 - 15,35 HP

14,10 - 14,55 Ľt

15,00 - 15,25 Kt

 

 

 

4.A

14,45 - 15,30 Tx

14,00 - 14,25 P

14,25 - 15,10 RV

 

 

15,30 - 15,55 Kt

16,00 - 16,45 Ľt

16,50 - 17,35 Hp

4.-II.st.

Liptáčik SP (4-7)

Spev Liptáčik SP

Liptov SP (+8)

15,15 - 16,25SP

16,30 - 17,15 SP

18,35 - 19,45 SP    

 

   

5.A

16,00 - 16,45 Hp
16,55 - 17,20 P
17,20 - 18,05 Rv

14,00 - 14,25 Kt

14,25 - 15,10 Ľt

 

 

14,00 - 15,10 Tx

6.A

15,40 - 16,50 Tx 
17,00 - 17,45 Hp

 

15,35 - 15,55 Kt
16,00 - 17,10 Lt

 16,30 - 16,55 P

16,55 - 17,40 Rv

 

 

7.A 

17,00 - 18,10 Tx

16,45 - 17,05 Kt

17,05 - 18,15 Ľt

 

14,45 - 15,30 RV

15,40 - 16,25 Hp

 

8.A

17,00 - 18,10 Tx

16,45 - 17,05 Kt

17,05 - 18,15 Ľt

 

14,45 - 15,30 Hp

15,40 - 16,25 Rv

 

1.A - 4.B II.st   17,05 - 18,35 Ľt    

16,45 - 17,30 Kt

17,30 - 18,15 Zt

18,15 - 19,25 Tx

19,25 - 19,50 Dt

Vysvetlivky:

PPŠ 1x 45 min. - 1 vyučovacia hodina - Tanečná príprava (reprodukovaná hudba, rytmické nástroje)

PŠ 2x 45 min. - 2 vyučovacie hodiny – Tanečná príprava s korepetíciou

1.-2r. 90 min. - 2 vyučovacie hodiny – Tanečná príprava (Tpa), 45 min – 1 vyučovacia hodina – Tanečná prax (Tpx)

        25 min. ½ vyučovacej hodiny – Hlasová príprava (Hp), 

3. 70 min. -1 a ½ vyučovacej hodiny – Ľudový tanec (ĽT), 1 a ½ vyučovacej hodiny Tanečná prax, 

        25 min. ½ vyučovacej hodiny – Klasický tanec (KT), 45 min – 1 vyučovacia hodina – Hlasová príprava (Hp)

        45 min. - 1 vyučovacia hodina – Regionálna výchova (Rv), 25 min. ½ vyučovacej hodiny – Hra na píšťalke (P)

1.t = nepárny týždeň

2.t = párny týždeň

TP = tanečná príprava

TX = tanečná prax

RV = regionálna výchova

HP = hlasová príprava

ĽT = ľudový tanec

KT = klasický tanec

P = píšťalka

SP = súborová práca

MS = malá sála