10631048 ZUS1 DSC_2044 ZUS2 ZUS3 DSC_2001
Vyučujúci

2017/18

Babicová Mária, Bc.

heligónka, akordeón

Blašková Danica, Mgr.

tanec

Demková Miroslava

tanečná príprava

Dubovcová Zora

cimbal

Haluška Lukáš

kontrabas

Halušková Zuzana

klavír, korepetícia

Krajčovič Rudolf

korepetícia

Littva Igor, Mgr.

tanec, píšťalky, regionálna výchova  

Lipták Martin, Dis art.

husle

Lofajová Mária, Mgr.

spev, hlasová príprava

Lukáčová Iveta, Ing.

tanečná príprava

Struhár Vladimír, Mgr.

píšťalky, kontrabas

Vician Štefan

korepetícia