10631048 ZUS1 DSC_2044 ZUS2 ZUS3 DSC_2001
Vyučujúci

2020/21

Mgr. Apolenárová Michaela – tanec

Dubovcová Zora – cimbal

Haffner Jakub DIS Art – akordeón

Haluška Lukáš – kontrabas, akordeón, klavír

Bc. Halušková Zuzana – hudobná náuka, klavír, korepetícia

Krajčovič Rudolf – korepetícia

Lipták Martin DIS Art – husle

Mgr. Littva Igor – regionálna výchova, tanec, píšťalka

Ing. Lukáčová Iveta – tanečná príprava

Milan Radovan DIS Art – husle, viola

Mgr. Sereková Danica – tanec

Mgr. Struhár Vladimír – píšťalky, akordeón, heligónka

Mgr. Lofajová Mária - spev, hlasová príprava