Aktuality

Vyrozumenie

Kompletné znenie rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu je možné zobraziť na nasledovnom odkaze