Aktuality

Vyrozumenie

 

Vážení rodičia,

Na základe rozhodnutia Minister školstva, vedy, výskumu a športu z 13.5.2021 s účinnosťou od 17.5.2021  podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove   a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obnovil vyučovanie vo všetkých školách.

 

Pre našu ZUŠ to znamená, že od 17.5.2021 (pondelok) zahajujeme prezenčné vyučovanie ako v hudobnom, tak aj tanečno-hudobnom odbore regionálnej ľudovej kultúry podľa pôvodného rozvrhu: https://www.fs-liptov.sk/index.php/tanecno-hudobny-odbor-regionalnej-ludovej-kultury . O zmenách v rámci riadneho prezenčného vyučovania budú informovať triedni učitelia. 

 

Zároveň upozorňujeme, že aj v mesiacoch máj až august 2021 budeme prijímať elektronickú registráciu nových žiakov. Prihlášku do tanečno-hudobného odboru regionálnej ľudovej kultúry je možné vyplniť tu: https://www.fs-liptov.sk/index.php/prihlaska-na-studium-v-zakladnej-umeleckej-skole-t a do hudobného odboru tu: https://www.fs-liptov.sk/index.php/prihlaska-na-studium-v-zakladnej-umeleckej-skole .

Ďakujeme za pochopenie.

 

V Ružomberku 14.5.2021

Mgr. Igor Littva

Riaditeľ školy