Aktuality

Upozornenie

                                         U P O Z O R N E N I E!

             Z dôvodu predstavenia  je potrebné upraviť vyučovanie. Prosíme o pochopenie a dodržanie nasledovného rozvrhu:

  • Dňa 25.4.2017 (utorok) od 14,30 do 15,30 hod. spoločný nácvik 1.-4. trieda.
  • Dňa 28.4.2017 (piatok) od 14,50 do 16,00 hod. nácvik Liptáčik.
  • Dňa 1.5.2017 (pondelok) o 13,00 hod. zraz na predstavenie v Parku Hýroša v Rbk. Predpokladané ukončenie podujatia o 15,30 hod.

                                  

            Ďakujeme za pochopenie 

            V Ružomberku 24.4.2017

            Mgr. Igor Littva