Aktuality

Usmernenie k zápisom

Usmernenie k zápisu nových žiakov.

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli pre štúdium na našej umeleckej škole. K prijatiu je potrebné vyplniť elektronické formuláre a odoslať ich. Ihneď, ako to bude možné, po uvoľnení bezpečnostných opatrení, budete pozvaní na osobné stretnutie. Nezabudnite správne uviesť kontaktné údaje, mailovú adresu a telefónne číslo.

 

Návod na vyplnenie potrebných formulárov:

  1. Ak chcete zapísať žiaka do hudobného odboru, na pravej strane pod nápisom „Vyučovanie“ kliknite na tlačivo „Prihláška na hudobný odbor“, vyplňte a odošlite, následne kliknite na tlačivo „Čestné vyhlásenie“, vyplňte a odošlite.
  2. Ak chcete zapísať žiaka do tanečného odboru, kliknite na tlačivo „Prihláška na tanečno-hudobný odbor“, vyplňte a odošlite, následne kliknite na tlačivo “Čestné vyhlásenie“, vyplňte a odošlite.

Ďakujeme pekne a tešíme sa na stretnutie. V prípade akýchkoľvek otázok, volajte 0905 838 513.

Zápisy do škôl

Zápisy do školy sa posúvajú, uskutočnia sa najneskôr tri týždne po opätovnom začatí školského vyučovania. 

O konkrétnych termínoch budeme informovať.
 

Za porozumenie ďakujeme.

Kapura

Už túto sobotu (11.4) o 12:10 bude premiéra Kapury s našim pastierskym klipom a informáciami o našej škole. Reprízu je možné zhliadnuť v nedeľu o 8:35 a takisto v rovnakých časoch aj o týždeň. Počas sviatkov nás teda môžte vidieť aspoň na obrazovkách.

Držte sa v zdraví

Školné 2020

Školné za január – jún 2020

Základná umelecká škola, Madačova 1, Ružomberok

 

VÁŽENÍ RODIČIA!

Prosíme Vás, aby ste uhradili školné  na II. polrok do 28.02. 2020 na č. účtu: 5070092476/0900

VARIABILNÝ SYMBOL: 1760!!!       iban: SK67 0900 0000 0050 7009 2476

Uveďte prosím MENO, PRIEZVISKO, ODBOR V SKRATKE, TRIEDU A ŠKOLU žiaka.

 

S ČESTNÝM PREHLÁSENÍM

 

Prípravné štúdium (PŠ)

tanečníci: 4,50 €/mesiac         za II. polrok: 27,00 €

hudobníci: 5,00 €/mesiac       za II. polrok: 30,00 €

 

Základné štúdium I. a II. stupňa (1. 2. ... roč.)

tanečníci: 6,00 €/mesiac         za II. polrok: 36,00 €

hudobníci: 8,00 €/mesiac       za II. polrok: 48,00 €

 

BEZ ČESTNÉHO PREHLÁSENIA

 

Prípravné štúdium (PŠ)

tanečníci: 10,00 €/mesiac       za II. polrok: 60,00 €

hudobníci: 10,00 €/mesiac     za II: polrok: 60,00 €

 

Základné štúdium I. a II. stupňa (1. 2. ... roč.)

tanečníci: 30,00 €/mesiac  za II. polrok: 180,00 €

hudobníci: 50,00 €/mesiac  za II: polrok: 300,00 €

 

Za každý odbor sa platí osobitne !!!                                                                                

ĎAKUJEME