Aktuality

Liptovské nôty

Ďakujeme všetkým zúčastneným za vzornú reprezentáciu školy a súboru. Tiež všetkým pedagógom, ktorí žiakov pripravili. 

Upozornenie

Vážení žiaci, rodičia,

vítame vás pri zahájení nového školského roku 2017/2018 a prajeme veľa študijných a umeleckých úspechov.

 

Zároveň dávame do pozornosti nasledovné skutočnosti:

  • 6.9.2017 (streda) o 16,00 hod. sa uskutoční úvodné stretnutie žiakov elokovaného pracoviska v Liptovských Sliačoch. Stretnutie sa uskutoční v budove Kultúrneho strediska.
  • Od 11.9.2017 (pondelok) už bude prebiehať vyučovanie v tanečno-hudobnom odbore regionálnej ľudovej kultúry podľa nového rozvrhu, zverejneného na tejto stránke.  
  • 14.9.2017 (štvrtok) o 17,00 hod. sa uskutoční rodičovské združenie vo veľkej sále školy na M.Madačovej 1 v Ružomberku. Všetkých rodičov srdečne pozývame. Okrem iného budú poskytnuté informácie o pripravovaných koncertoch pre celý školský rok.  
  • Do 8.9.2017 (piatok) je možné uskutočniť prihlasovanie nových žiakov ako pre materskú školu v Ružomberku, tak aj pre elokované pracovisko v Liptovských Sliačoch. 

     

V Ružomberku dňa 5.9.2017                                                                  Igor Littva