Aktuality

Prijímacie skúšky do tančno-hudobného a hudobného odboru

Riaditeľ Súkromnej základnej umeleckej školy v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z.z. 

vyhlasuje prijímacie skúšky

do tanečno-hudobného odboru regionálnej ľudovej kultúry                    

a hudobného odboru základnej umeleckej školy na školský rok 2016/2017.

 

Termíny konania prijímacích skúšok:      

            Každý pracovný deň od 6.9.2016 do 13.9.2016 v čase od 15,00 hod. do 16,00 hod. d.

Miesto konania prijímacích skúšok:

          Budova Súkromnej základnej umeleckej školy ľudového tanca a hudby,

          M. Madačova 1, Ružomberok (sídlo FS Liptov).

Čítať ďalej...